دور تازه تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران آغاز شد

پیگیری‌ها از آغاز دور تازه‌ تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج کارگران و عقب‌افتادگی دستمزد‌ها در بسیاری از کارخانه‌های کشور در یکی دو ماه اخیر خبر می‌دهد.

آخرین اخبار