دیپلمات مست سعودی بدون مجازات از ایران رفت!

یک مقام آگاه در وزارت امورخارجه در خصوص دیپلمات سعودی خارج شده از کشور گفت: دیپلمات مذکور در تاریخ ۵ مهرماه پس از پایان رسیدگی قضایی تهران را ترک کرد.

آخرین اخبار