چهره واقعی سیاست مداران آمریکایی

تصویرسازی/ تروریست دیپلمات

با توجه به سیاست ها و رفتارهای متناقض ایالات متحده آمریکا در برخورد با گروهک تروریستی داعش در عراق و سوریه برآن شدیم تا تصویری را از چهره واقعی سیاست مداران مستکبر آمریکایی به نمایش بگذاریم.

آخرین اخبار