زمان قطعی دیدار پرسپولیس و میلان

زمان قطعی دیدار ستارگان پرسپولیس و میلان ایتالیا مشخص و اعلام گردید.

آخرین اخبار