شمخانی:

زیاده‌خواهی برخی طرف‌ها دستیابی به توافق جامع را کُند می‌کند

دبیر شورای عالی امنیت ملی اتخاذ مواضع غیرسازنده و زیاده‌خواهانه از سوی برخی کشورهای طرف مذاکره با ایران راموجب کند شدن روند دستیابی به توافق جامع عنوان کرد.

آخرین اخبار