سنت های نوروزی؛

رابطه دید و بازدید نوروزی با صله رحم در اسلام/ آداب، آثار و برکات مهمان نوازی

یکی از آداب عید نوروز، دیدار برادران و خواهران مسلمان و آگاهى از شادى‌ها و اندوه‌هاى آنان است که در دین اسلام می توان آن را یکی از مصادیق «صله رحم» برشمرد که در آیات قرآن و روایات اسلامی بر آن بسیار تأکید شده است، چنانکه حضرت محمد(ص) در حدیثی می فرمایند: هیچ مهمانى نیست که بر قومى وارد شود، مگر آنکه روزى اش در دامان اوست . پس، چون فرود آید ، با روزى اش فرود مى آید، و چون برود، با گناهان آنها ( میزبان ) مى رود .

آخرین اخبار