از پوشش زشت و نامتعارف بازیگر ایرانی تا غرفه ۳۰۰۰۰ یورویی خالی ایران

دستاوردهای تأسف آور تیم اعزامی ایران به جشنواره کن + تصاویر

کدام نهاد نظارتی در ربطه با “کن گردی” مسئولان و خالی کردن غرفه ایران و بیژامه پوشیدن مسئول است؟

آخرین اخبار