ظریف: هنوز به راه‌حل مورد توافق همه نرسیده‌ایم

وزیر خارجه کشورمان گفت: بحث‌های جدی در مذاکرات صورت گرفته، اما به جمع‌بندی مشترک نرسیده‌ایم البته معتقدم در صورت وجود اراده سیاسی دستیابی به توافق ممکن است.

آخرین اخبار