در دیدار روحانی با نخست‌وزیر انگلیس مطرح شد:

روحانی: با انعطاف ۱+۵ در مدت معقول، توافق در دسترس ماست

رئیس‌جمهور گفت: باید بپذیریم که فعالیت تروریست ها به نفع کسی نیست و اگر کسی در این جهت حرکت کند خودش نیز در امان نخواهد بود

آخرین اخبار