مقصربودن دولت گذشته ۶ ماه کارآیی داشت اکنون وقت پاسخگویی درباره مشکلات است

رئیس سابق سازمان محیط زیست با اشاره به هشدار رهبر انقلاب گفت: متهم‌کردن دولت گذشته برای ۶ ماه کارآیی داشت؛باید به این مشکلات نگاه جهانی داشته باشیم.

آخرین اخبار