حضور یک هیات امریکایی در ایران

دیدار مشاور اوباما با مشاور روحانی!

در روزهای اخیر یک هیات مذهبی آمریکایی به قصد دیدار با علما و فرهیختگان فرهنگی وارد کشورمان شده است

آخرین اخبار