با پرداخت نشدن حق پخش

حذف نمایندگان ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا جدی شد

در صورت حل نشدن مشکل حق پخش تلویزیونی نمایندگان ایران از رقابت‌های فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته می‌شوند.

آخرین اخبار