اقدام عجیب فرهاد قائمی و بازتاب آن در دنیا + تصاویر

دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران در حین گرم کردن خود پیش از بازی با روسیه حرکت عجیبی انجام داد که از دید عکاسان مخفی نماند.

آخرین اخبار