دلیل عدم ملاقات پدر شهید احمدی روشن با رئیس جمهور

پدر شهید احمدی روشن گفت: پس از توافقنامه ژنو بارها درخواست دیدار با روحانی و ظریف شد اما نپذیرفتم تا تلقی حمایت خانواده های هسته ای از این توافقنامه نشود.

آخرین اخبار