رئیس سابق دانشگاه تبریز:

بحث بورسیه های دولت روحانی مانع جهش علمی در کشور شد

رییس سابق دانشگاه تبریز گفت: با آغاز به کار دولت، فضای وزارت علوم به گونه ای شد که مسائل حاشیه ای چون بورسیه ها، اذهان دانشجویان را بحث های سیاسی معطوف کرد.

آخرین اخبار