پس از هیئت فرانسوی

یک هئیت دیپلماتیک آمریکایی هم به سوریه رفت

همزمان با سفر یک هیئت پارلمانی فرانسه به دمشق، یک هیئت آمریکایی نیز به ریاست وزیر دادگستری سابق این کشور در سوریه به سر می‌برد.

آخرین اخبار