نظر امریکایی ها درباره بازی با ایران

سرمربی تیم امریکا قبل از بازی با ایران در ورزشگاه آزادی،اذعان کردند که می دانند علاوه بر بازیکنان تیم والیبال ایران،باید با تشویق تماشاگران نیز مقابله کنند.

آخرین اخبار