دیدار اعضای هیئت تحریریه شهرضانیوز با امام جمعه شهرضا

مدیریت و اعضای هیئت تحریره سایت خبری تحلیلی شهرضانیوز با امام جمعه شهرضا دیدار کردند.

آخرین اخبار