دیدار امام جمعه شهرضا با دانش آموزان معتکف شهرضایی

امام جمعه شهرضا با حضور در مسجد تاریخی نو با دانش آموز معتکف دیدار و گفتگو کرد.

آخرین اخبار