روحانی در دیدار رئیس‌جمهور آذربایجان:

نباید بگذاریم کشورهای دیگر خللی در روابط ایران و آذربایجان ایجاد کنند

رئیس‌جمهور گفت: امنیت و توسعه ایران و آذربایجان بهم پیوسته است و نباید بگذاریم کشورهایی که مخالف پیشرفت مناسبات دو کشور هستند خللی در این روابط ایجاد کنند.

آخرین اخبار