رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستادهای «کنگره شهدای امور تربیتی»:

جامعه‌ی مأنوس با فرهنگ ایثار و شهادت توقف و عقبگرد نخواهد داشت

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با بیان اینکه جامعه‌ی مأنوس با فرهنگ ایثار توقف نخواهد داشت فرمودند: پیشرفت‌های افتخارآمیزعلمی کشوراز برکات جهادو شهادت در راه خداست.

آخرین اخبار