رهبر معظم انقلاب در دیدار با اساتید:

مراد ما از پیشرفت، پیشرفت با الگوى غربى نیست

متن بیانات رهبر معظم انقلاب، در دیدار با اساتید دانشگاه های سراسر کشور در تاریخ ۱۵ مرداد، که در محل حسینه امام خمینی (ره) برگزار شد به شرح زیر می باشد.

آخرین اخبار