افتخار دیگری از قهرمان ورزشی شهرضا،

کسب مقام قهرمانی پاورلیفتینگ کشور در مسابقات شیراز توسط حسینعلی دیانت

حسینعلی دیانت در مسابقات پاورلیفتینگ کشور که ۱۲ اسفندماه در شیراز برگزار شد به مقام قهرمانی دست یافت.

آخرین اخبار