خبر شهادت دو فرزند در یک روز

خبر شهادت فرزند می تواند سخت ترین خبری باشد که به یک پدر داده می شود. اما حاج اسماعیل رضایی در یک روز خبر شهادت دو فرزند خود را دریافت کرد.

حبیب‌الله عسکر اولادی به دیار باقی شتافت

حبیب‌الله عسکر اولادی وزیر اسبق بازرگانی و نماینده مقام معظم رهبری در کمیته امداد امام خمینی به دیار باقی شتافت.

آخرین اخبار