حکم استعمال دخانیات در حال روزه چیست؟ / آیا سیگار کشیدن روزه را باطل می‌کند

احتیاط واجب آن است که روزه‌‏دار از دودهاى انواع دخانیات و نیز مواد مخدّرى که از راه بینى یا زیر زبان جذب مى‌‏شود خوددارى کند.

آخرین اخبار