رئیس سازمان حج و زیارت:

آخرین پرواز عمره ۴ صبح امروز در فرودگاه امام خمینی نشست

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: آخرین پرواز عمره ۴ صبح امروز در فرودگاه امام خمینی(ره) نشست.

آخرین اخبار