سه طلا و دو برنز حاصل کار کاروان ایران در روز سیزدهم

کاروان ورزش کشورمان در روز سیزدهم بازی‌های آسیایی اینچئون پنج مدال کسب کرد.

یک مدال طلا و چهار برنز حاصل کار کاروان ایران در روز دوازدهم

کاروان کشورمان در دوازدهمین روز بازی‌های آسیایی پنج مدال رنگارنگ کسب کرد.

۴ مدال طلا و ۲ برنز حاصل کار کاروان ایران در روز یازدهم

کاروان کشورمان در روز یازدهم بازی‌ها‌ی آسیایی صاحب ۶ مدال شد.

آخرین اخبار