روحانی در همایش بزرگداشت بانوی انقلاب:

بزرگترین منکر ما در جامعه بیکاری و بی‌آبی است

رئیس‌جمهور گفت: امروز بزرگترین منکر ما بیکاری در جامعه و بی‌آبی و کم‌آبی است و بزرگترین معروف ما توسعه در کشور است.

آخرین اخبار