سرنوشت نامعلوم دو ستاره استقلال

مدافعین جداشده تیم استقلال، هنوز تیم سال آینده شان را به طور رسمی انتخاب نکردند و در حال مذاکره تیم های مختلف هستند.

آخرین اخبار