نوش آبادی:

حکم ماموران هتاک سعودی هنوز اجرایی نشده است/ برای ما صدور حکم مهم نیست بلکه اجرای آن مهم است

سخنگوی وزارت ارشاد گفت: بعید است که حکم ماموران هتاک سعودی در روزهای آینده اجرایی شود اگر هم حکم صادر شود، این برای ما کافی نیست بلکه اجرای حکم مهم است.

آخرین اخبار