عکس/ خداحافظ آقا داداش

نمایی که پیش رو دارید، آخرین وداع خواهری کوچک با پیکر در خون طپیده ی برادرش را در سال های دفاع مقدس به ثبت رسانده است.

آخرین اخبار