کاهش تولید تندر ۹۰ قطعه سازان داخلی را بیکار کرد

مدیر عامل آذین خودرو گفت: کاهش حجم تولید خودروی تندر ۹۰ قطعه سازان داخلی را با مشکلات زیادی روبه رو ساخته است.

آخرین اخبار