واکنش قاطع مجلس در صورت واگذاری سرخابی ها به خودرو سازان

عضو کمیسیون برنامه بودجه گفت: خودرو سازها در حال حاضر در مشکلات خودشان مانده اند یعنی اگر بدهی آنها را پرداخت کنیم دیگر چیزی از این دو شرکت باقی نخواهدماند.

توهمی به نام رفع تحریم‌های هواپیمایی/ آمریکا دو شرکت را به خاطر دور زدن تحریم‌های هواپیمایی ایران تحریم کرد

با گذشت دو سال از مذاکرات هسته‌ای و تعلیق قسمت های از فعالیت های هسته ای ایران، همچنان تحریم ها در صنعت های مختلف به ویژه صنعت هواپیمایی پا برجا بوده است.

آخرین اخبار