شکست پروژه آشتی دادن کریمی و دایی

پژمان جمشیدی و پژمان بازغی هم نتوانستند علی دایی و علی کریمی را به هم آشتی بدهند.

آخرین اخبار