ارکستر سمفونیک تهران با «سمفونی ۹ بتهوون» به سکوت ۲ ساله‌اش پایان داد

ارکستر سمفونیک تهران شب گذشته با رهبری علی رهبری و با اجرای سمفونی شماره ۹ بتهوون پس از ۲ سال تعطیلی فعالیت‌هایش را از سر گرفت.

آخرین اخبار