اولین داوطلب جراحی پیوند مغز انسان

عمل جراحی موسوم به HEAVEN-GEMINI (بهشت- جوزا)، بر اساس برآورد کارشناسی به صد جراح و ۳۶ ساعت زمان نیاز دارد و در طی آن اتصال مغز و نخاع کاملاً قطع می‌شود.

آخرین اخبار