سرقت در ۴۲ ثانیه

دو سارق حرفه ای انگلیسی با همکاری یکدیگر خودروی ۷۰ هزار پوندی را با استفاده از غفلت صاحبش هنگام خروج از پارکینگ به سرقت بردند.

آخرین اخبار