دو زن جیب بر مغلوب سرعت العمل پلیس شدند

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان قدس از دستگیری دو زن جیب بر در شهرستان قدس خبر داد.

آخرین اخبار