وبلاگ دو رکعت وبلاگ نوشت

حاشیه های یک نوشته

رسانه و از جمله رسانه های مجازی مانند وبلاگ دارای یک خصوصیت مهم هستند و آن برجسته سازی و درشت نمایی تک بعدی است….

حاج همت ، از ۶۲ تا ۹۲

سی سال پیش در چنین روزی تقویم جنگ به نام شهید همت ثبت شد

آخرین اخبار