ماجرای خدمتکاری که امام دعا می کرد خدایا مرا با او محشور کن

حاج عیسی خاطرات زیادی از امام خمینی(ره) دارد که قسمتی از آنها تاکنون در رسانه‌ها منتشر شده است؛ از جمله خاطره پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران.

آخرین اخبار