دیپلمات‌های ایرانی با همتایان روسی و چینی خود دیدار کردند

همزمان با نشست های کارشناسان ایران، آمریکا و اروپا برای نگارش متن توافق جامع، معاونان وزیر خارجه ایران رایزنی های فشرده ای با همتایان خود در ۱+۵ دارند.

آخرین اخبار