منصور هادی و عربستان یک گام تا سقوط نهایی

ناظران براین باورند با تحقق احتمالی توافق میان انصارالله و قبائل جنوبی یمن، منصور هادی و حامیان بین المللی اش کاملا منزوی خواهند شد.

آخرین اخبار