تهیه فیلم از ۱۷ ساعت آزار جنسی دو دختر

کایلن کندی” ۱۸ ساله به همراه “شان پاول”۲۱ ساله پس از حمله ور شدن به دو دختر ۱۴ ساله و ربودن آنان از صحنه های خشونت آمیز این درگیری فیلم گرفتند.

آخرین اخبار