سخنگوی دولت در سخنانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران:

هرگز در مقابل تحریم ها تسلیم نمی شویم/ در شرایط تحریم ۳۲ درصد وابستگی دولت به نفت کاهش یافت

سخنگوی دولت گفت: نمایندگان ایران از سوی ملت در برابر ۶ قدرت جهانی در حال نبرد تن به تن هستند.

آخرین اخبار