خلیلیان:

فوتبال ایران به بن‌بست خورده و در کشمکش جناح‌ها قرار گرفته است

مدیرعامل باشگاه سپاهان اعتقاد دارد که فوتبال ایران به بن‌بست رسیده و در کشمکش جناح‌ها قرار گرفته است.

آخرین اخبار