سرمربی تیم والیبال آمریکا:

بازیکنان از حضور در ایران می‌ترسیدند/ امیدوار به بهبود روابط هستم

سرمربی تیم ملی والیبال آمریکا گفت بازیکنان تیمش ابتدا از حضور در ایران هراس داشتند اما وقتی از آنها در این خصوص می پرسید این موضوع را کتمان می‎کردند.

آخرین اخبار