جزئیات توزیع نذری های آلوده به مواد مخدر

رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: بررسی های انجام شده نشان داد که شربت های نذری توزیع شده بین مردم تقلبی و آلوده به مواد مخدر بوده است.

آخرین اخبار