رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور:

دولت قبل از افزایش قیمت مردم را در جریان بگذارد/سخنان معاون اول نادرست است

رئیس جایگاهداران سوخت گفت: گلایه ما از مسئولین دولتی این است که بهتر است قبل از هرگونه افزایش قیمتها ابتدا مردم را در جریان بگذاریم تا آنها دچار مشکل نشوند.

آخرین اخبار