با این وسیله، جاسوس‌ها هم نمی‌توانند رد شما‌ را بزنند!

تمدید قانون جاسوسی دیتا از مردم توسط مقامات آمریکایی کاربران در این کشور را آشفته کرده و واهمه مردم را دوچندان ساخته است.

واکنش اینستاگرامی هنرمندان به برد تیم والیبال / تصاویر

بعد از برد شیرین و دلچسپ تیم ملی والیبال کشورمان و با درخشش سروقامتان خنده ی شیرین بر لبان هوادارن و ملت نشست.

آخرین اخبار