آخرین تصمیمات اجرای نظام رتبه بندی معلمان

جزئیات طرح رتبه‌بندی معلمان منتشر شد

طرح نظام رتبه‌بندی معلمان در حالی از سوی هیئت وزیران به تصویب رسیده است که این طرح با طرح اولیه در سال‌های گذشته تفاوت داشته و مشکلی از معلمان را حل نمی کند.

آخرین اخبار